Các đoàn đại biểu chúc mừng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

THỨ HAI, 03/02/2020 15:04:57

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển mong muốn chính quyền, MTTQ các cấp và toàn thể nhân dân luôn đoàn kết, cùng với Đảng xây dựng cuộc sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Đoàn đại biểu của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 -3.2.2020), đoàn đại biểu của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và một số tôn giáo trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Tỉnh ủy.

Mừng Đảng ta tròn 90 tuổi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Quang Phúc khẳng định cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tự hào với những thành tựu to lớn mà Đảng ta đạt được trong 90 năm qua. Chính quyền và các tầng lớp nhân trong tỉnh mong muốn các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, tập trung lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và tin tưởng của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ tỉnh nói riêng.

Đoàn đại biểu của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và một số tôn giáo trên địa bàn tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định để nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay, trong suốt 90 năm qua, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, luôn có sự vào cuộc tích cực, sự đồng hành của chính quyền các cấp, MTTQ, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tỉnh Hải Dương luôn quán triệt tinh thần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn chính quyền, MTTQ các cấp và toàn thể nhân dân luôn đoàn kết, cùng với Đảng xây dựng cuộc sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc hơn. Các tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, chính quyền các địa phương trong việc động viên các tín đồ đi theo Đảng, sống tốt đời, đẹp đạo. Đảng luôn là đội tiên phong hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục làm tốt việc tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh. Trước mắt, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

TM - TC