Đảng bộ huyện Thanh Hà: 77% số đảng viên mới kết nạp là nữ 

THỨ HAI, 03/02/2020 07:52:03

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Huyện ủy Thanh Hà kết nạp 13 đảng viên ở 7 đảng bộ xã, thị trấn và 4 chi bộ, đảng bộ cơ quan. Gần 77% số người được kết nạp là nữ.

Dịp này, toàn huyện cũng có 171 đảng viên ở 21 đơn vị được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 30 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

PV