[Infographics] Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua thử thách

THỨ TƯ, 22/01/2020 11:01:56

Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976), đất nước vừa đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất và tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.