Đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

THỨ SÁU, 15/11/2019 19:30:00

​Chiều 15.11, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Công an tỉnh ký quy chế phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.


Hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch
Quy chế gồm 3 nội dung: Phối hợp trao đổi thông tin; phối hợp tuyên truyền xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đó, các văn nghệ sĩ sẽ có nhiều hoạt động nhằm phản ánh, tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự của tỉnh; sáng tác các tác phẩm để thông qua đó người dân biết, hiểu được chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những thông tin khác có liên quan đến an ninh tư tưởng, trật tự an toàn xã hội…

Ngành Công an sẽ tổ chức các chuyến đi thâm nhập thực tế để lực lượng văn nghệ sĩ tiếp cận cụ thể hơn với cuộc sống lao động và chiến đấu của các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Dự kiến năm 2020, hội sẽ phát động cuộc thi ký văn học “Vì bình yên cuộc sống” trên tạp chí Văn nghệ Hải Dương.
HUYỀN ANH