Hà Nội: Phạt tiền nhiều hành vi ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch

CHỦ NHẬT, 05/04/2020 13:00:33

Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố 13 điểm xử phạt đối với những hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm này. Dưới đây là những hành vi sẽ bị xử phạt hành chính.