[Infographics] Đường tiến thân của ông Trần Vĩnh Tuyến trước khi bị khởi tố

CHỦ NHẬT, 12/07/2020 15:28:23

Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Tuyến từng là Chủ tịch UBND quận 1, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh.