Lắp đặt 2 camera đo thân nhiệt tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông

THỨ BA, 20/10/2020 21:09:48

2 camera đo thân nhiệt và nhận diện khuôn mặt được lắp đặt tại 2 cửa của Trung tâm Văn hóa xứ Đông để phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.


Camera đo thân nhiệt và nhận diện khuôn mặt có thể đo từ 3 - 4 người/giây

Sở Thông tin và Truyền thông đã lắp đặt 2 camera đo thân nhiệt và nhận diện khuôn mặt tại 2 cửa của Trung tâm Văn hóa xứ Đông để phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Camera đo thân nhiệt và nhận diện khuôn mặt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Máy có thể đo thân nhiệt mà không cần người vận hành, với khoảng cách đo từ 0,5 - 3m; tốc độ đo từ 3 - 4 người/giây với luồng người đi qua liên tục.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai thí điểm hệ thống này tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

HOÀNG BIÊN