Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm

THỨ NĂM, 21/01/2021 22:00:13

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu toàn lực lượng quyết liệt thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Từ ngày 23.1-3.2, các đơn vị thực hiện chế độ trực toàn lực lượng đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất với 50% quân số trực và 50% ứng trực. Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng; có phương án nắm chắc các điểm có mâu thuẫn, khiếu kiện để tham mưu các cấp chính quyền quan tâm giải quyết, bảo đảm quyền lợi, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; không để quần chúng bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội dụ dỗ, lôi kéo tụ tập đông người kéo về Thủ đô Hà Nội trong những ngày diễn ra Đại hội. Lực lượng công an chủ động, tích cực phối hợp, rà soát, quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh trái phép về tỉnh; tuyên truyền, kêu gọi nhân dân có người thân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép về nước.

Trong thời gian này, Ban Giám đốc Công an tỉnh thành lập các đoàn đi kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự của các đơn vị trong dịp diễn ra Đại hội, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm...
DT