3 địa phương giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông nông thôn

THỨ SÁU, 22/01/2021 05:00:52

Đó là các huyện Gia Lộc, Kim Thành và thị xã Kinh Môn.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương", tình hình tai nạn giao thông (TNGT) nông thôn tại nhiều địa phương trong tỉnh đều giảm ít nhất 1 tiêu chí; 3 địa phương giảm cả 3 tiêu chí.

Cụ thể, so với giai đoạn 2015-2017 (khi chưa thực hiện đề án), TNGT 3 năm 2018-2020 tại thị xã Kinh Môn giảm về số vụ, số người chết, số người bị thương lần lượt là 75%, 75% và 40%; huyện Kim Thành lần lượt là 33,3%, 16,7%, 100%; huyện Gia Lộc lần lượt là 63,6%, 63,6%, 66,7%.

Trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình TNGT khu vực nông thôn sau khi thực hiện đề án đã giảm cả 3 tiêu chí, nhưng tỷ lệ giảm còn thấp (giảm 6,2% số vụ, giảm 4,7% số người chết, giảm 11% số người bị thương). 
HÀ KIÊN