Cẩm Giàng giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

THỨ BẢY, 24/10/2020 06:18:43

Trong 2 ngày 22 và 23.10, Ban An toàn giao thông huyện Cẩm Giàng đã phối hợp giải tỏa nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông.


Lực lượng chức năng giải tỏa khu vực tập trung lều quán bán hàng
Ban An toàn giao thông huyện đã phối hợp giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các đường 194C, 195B và đường nội thị thị trấn Lai Cách.

Trên đường 194C tiến hành giải tỏa vi phạm từ km 6 + 450 đến km 7 + 600; trên đường 195B giải tỏa từ km 2 + 500 đến km 4 + 800 thuộc địa bàn xã Tân Trường và đường nội thị thị trấn Lai Cách. Lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa các khu vực tập trung lều quán bán hàng, các điểm kinh doanh tập kết buôn bán vật liệu, mái che mái vẩy, biển quảng cáo; các điểm họp chợ, mua bán hàng hóa, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn và các vi phạm khác gây mất an toàn giao thông…
LÊ SƠN