Giải tỏa hàng nghìn m2 nhà tạm, mái che vi phạm hành lang giao thông 

THỨ SÁU, 22/01/2021 08:00:27

Theo Sở Giao thông vận tải, trong năm 2020, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hơn 50 đợt giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trong tỉnh.

Các địa phương đã giải tỏa, tháo dỡ 1.150 m2 nhà tạm; 4.050 m2 mái che, mái vẩy; 2.128 m2 bày bán hàng hóa không đúng quy định; thu giữ 1.260 ô che, bạt, biển quảng cáo; yêu cầu di dời 1.877 m3 vật liệu tập kết không đúng quy định…

Khối lượng giải tỏa tập trung chủ yếu tại các tuyến đường tỉnh 392B, 394, 394C đi qua các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Cẩm Giàng và tại một số địa phương như TP Hải Dương, TP Chí Linh, các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ...
HÀ KIÊN