Lái xe sẽ bị xử nặng nếu bỏ bằng lái khi vi phạm giao thông

THỨ NĂM, 20/02/2020 07:37:57

Nếu bị tạm giữ bằng nhưng khai báo mất, lái xe sẽ bị thu hồi bằng lái và hồ sơ gốc, thậm chí có thể bị thu giấy phép lái xe vĩnh viễn. Nếu bỏ bằng lái thì theo quy định 5 năm sau lái xe mới được thi lại.


Lái xe bị tạm giữ bằng lái không thể khai báo bị mất bằng để thi lại
Đại diện Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Giao thông vận tải) cho biết người vi phạm bị tạm giữ bằng lái xe sẽ không thể khai mất để đi đăng ký thi lại bằng mới do các quy định rất chặt chẽ hiện nay. Nếu lái xe bị tạm giữ bằng lái ở tỉnh A., nhưng sang tỉnh B. khai mất và làm hồ sơ thi bằng mới, qua tra cứu sẽ dễ dàng phát hiện người này bị tạm giữ bằng tại đâu, lỗi gì, thời hạn tạm giữ bằng bao lâu. Hiện nay, dữ liệu về giấy phép lái xe của người dân đã liên thông trong cả nước nên lái xe bị giữ bằng không thể qua mặt được cơ quan chức năng bằng cách khai mất. Nếu bị tạm giữ bằng nhưng khai báo mất, lái xe sẽ bị thu hồi bằng lái và hồ sơ gốc, thậm chí có thể bị thu giấy phép lái xe vĩnh viễn. Nếu bỏ bằng lái thì theo quy định 5 năm sau lái xe mới được thi lại.

Từ năm 2009 đến ngày 14.2.2020 có 2.410 trường hợp đã bị các lực lượng chức năng trong tỉnh tước bằng lái do vi phạm quy định về giao thông.
PV