Tai nạn giao thông giảm do dịch bệnh

THỨ TƯ, 24/02/2021 09:41:43

Theo số liệu từ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 2 (tính từ ngày 16.1-15.2), toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm 6 người chết và 8 người bị thương.

So với kỳ báo cáo tháng 1, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 18 vụ, giảm 19người chết và giảm 5 người bị thương. Nguyên nhân do toàn tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội, lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh.

Tính từ  ngày 16.12.2020 tới 15.2.2021, toàn tỉnh xảy ra 36 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 31người chết và 21 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 7 người chết nhưng tăng 12 người bị thương.
HÀ KIÊN