Triệt để phân luồng giao thông quốc lộ qua Hải Dương để phòng chống dịch COVID-19

THỨ NĂM, 18/02/2021 13:00:42

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc triệt để phân luồng trên các quốc lộ (QL) qua tỉnh Hải Dương để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.


Lực lượng chức năng chốt kiểm soát tại cổng khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hải Dương tại văn bản số 345/SGTVT-P3 ngày 17.2.2021 về việc triệt để phân luồng trên các QL5, 17B, 38, 38B qua địa phương phục vụ phòng chống dịch, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT, các Hiệp hội vận tải thông tin, quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông thông trên các QL qua Hải Dương.

Đặc biệt, đối với QL5 chỉ cho phép các phương tiện vận tải phục vụ phòng chống dịch, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ lưu thông; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị quản lý QL qua tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh phân luồng tổ chức giao thông; VIDIFI (đơn vị quản lý QL5) phối hợp tổ chức lập chốt trạm khi cần thiết theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương trên QL5.

Lộ trình thay thế QL5 là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; lộ trình thay thế QL18 là QL18 - Ngã ba Km48+500/QL18 - Đường tỉnh 345/Quảng Ninh - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Vô Tranh (Km41+700/ĐT293) - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Khám Lạng (Km24+750/QL37) - QL37 - Ngã ba Chằm (Km27+350/QL37) - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã tư BigC Bắc Giang - QL1 - Ngã tư cầu Đại Phúc (Km18+400/QL1) - QL18.

Lộ trình thay thế QL38 là đi vòng tránh theo đường tỉnh 281/Hưng Yên - Ngã tư Phố Nối - QL39A; lộ trình thay thế QL38B là hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua QL39A và QL10; hướng đi Hà Nội vòng tránh qua QL39A hướng ra QL5; lộ trình thay thế QL17B là đi vòng tránh theo QL10; lộ trình thay thế QL37 là đi theo QL10 - Đường tỉnh 345/Quảng Ninh - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - QL37/Bắc Giang hoặc đi theo QL10 - QL39A - Phố Nối/QL5 tỉnh Hưng Yên.
Theo Báo tin tức