[Video] Không đạt kế hoạch kiểm tra ma túy lái xe

THỨ BẢY, 04/07/2020 21:32:34

Số lượng lái xe đến khám và kiểm tra ma túy không đạt so với dự kiến ban đầu là khoảng 4.000 người do nhiều lái xe bỏ việc vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.