25 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp chậm triển khai

THỨ NĂM, 17/09/2020 13:00:26

Toàn tỉnh hiện có 41 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư nhưng chưa triển khai xây dựng hoặc chậm tiến độ theo quy định.

Trong đó có 14 dự án chưa được bàn giao đất, 25 dự án đã được bàn giao đất nhưng chậm triển khai, 2 dự án hết thời hạn thực hiện. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, với các dự án chưa được bàn giao đất nhưng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, xã tăng cường vận động, tuyên truyền người dân chủ động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư. Chủ đầu tư cần tập trung mọi nguồn lực triển khai dự án theo kế hoạch.

PV