Bất cập khi mở rộng khu công nghiệp Cộng Hòa

THỨ NĂM, 08/10/2020 13:15:59

Theo Hội đồng Thẩm định các dự án TP Chí Linh, khi mở rộng quy hoạch khu công nghiệp (KCN) Cộng Hòa sẽ có nhiều bất cập.

Đó là quy hoạch KCN Cộng Hòa mở rộng chưa nằm trong quy hoạch chung của TP Chí Linh và quy hoạch phân khu của phường Văn Đức. Diện tích dự kiến mở rộng chồng lấn 100% với diện tích quy hoạch cụm công nghiệp Văn Đức đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2015. 90% diện tích đề xuất mở rộng là đất nông nghiệp được giao cho các hộ tại phường Văn Đức canh tác. Đây là diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao, cần giữ ổn định lâu dài nhằm bảo đảm an ninh lương thực theo chỉ đạo của tỉnh...

Hội đồng Thẩm định các dự án TP Chí Linh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo TP Chí Linh và các sở, ban, ngành liên quan.  

Tháng 7.2020, UBND tỉnh đồng ý chủ trương mở rộng quy hoạch KCN Cộng Hòa thêm khoảng 410 ha. UBND tỉnh giao Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao Su Việt Nam khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch KCN Cộng Hòa. 

PHAN ANH