Cẩm Giàng đề xuất phát triển thêm 7 cụm công nghiệp

THỨ TƯ, 29/04/2020 15:19:09

UBND huyện Cẩm Giàng vừa đề xuất tỉnh cho phát triển thêm 7 cụm công nghiệp (CCN) trong giai đoạn từ nay đến năm 2022.

Đó là CCN Thành Đạt có diện tích khoảng 54 ha trên địa bàn các xã Cao An, Định Sơn và thị trấn Lai Cách.

CCN Lương Điền 2 rộng khoảng 52 ha và Lương Điền 3 rộng khoảng 56 ha, đều ở xã Lương Điền. 

CCN Định Sơn có diện tích khoảng 65 ha ở xã Định Sơn. CCN Định Sơn 2 rộng khoảng 50 ha thuộc địa bàn các xã Định Sơn và Tân Trường.

CCN Cẩm Vũ rộng khoảng 68 ha thuộc địa bàn các xã Cẩm Vũ, Định Sơn và Cao An. 

Cả 6 CCN trên đều đã có doanh nghiệp xin làm chủ đầu tư hạ tầng. Riêng CCN Ngọc Liên rộng khoảng 50 ha trên địa bàn xã Ngọc Liên, UBND huyện Cẩm Giàng xin làm chủ đầu tư.   

Hiện nay, trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có 4 CCN với tổng diện tích hơn 164 ha. 

PV