Chợ Vé và khu dân cư Đồng Tâm chính thức có chủ đầu tư

THỨ TƯ, 18/11/2020 19:11:46

UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Xây dựng Việt Thanh (có trụ sở tại thôn Vé, xã Đồng Tâm, Ninh Giang) là nhà đầu tư xây dựng chợ Vé và khu dân cư xã Đồng Tâm.

Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở, thời hạn sử dụng đất lâu dài; cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hằng năm hoặc một lần đối với đất chợ, thời hạn sử dụng đất 50 năm. 

Dự án chợ Vé và khu dân cư xã Đồng Tâm sử dụng 49.321 m2 đất, trong đó có 11.711 m2 đất chợ, 14.492 m2 đất ở... Tổng kinh phí đầu tư dự án (do nhà đầu tư đề xuất và chưa bao gồm tiền sử dụng đất) là hơn 111,4 tỷ đồng.

PV