Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings: Khảo sát, lập quy hoạch 3 khu công nghiệp

THỨ BA, 21/07/2020 08:26:05

UBND tỉnh chấp thuận giao cho Công ty CP Tập đoàn An Phát Holding khảo sát, lập quy hoạch 3 khu công nghiệp ở Tứ Kỳ và Nam Sách.

UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương quy hoạch phát triển một số khu công nghiệp (KCN) gồm Minh Đức - Quang Khải ở huyện Tứ Kỳ rộng khoảng 220 ha, Quốc Tuấn - An Bình (giai đoạn 2) rộng khoảng 290 ha và An Phát Nam Sách rộng khoảng 210 ha cùng ở huyện Nam Sách.

UBND tỉnh chấp thuận giao cho Công ty CP Tập đoàn An Phát Holding khảo sát, lập quy hoạch 3 KCN trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, các đơn vị liên quan cập nhật thông tin, số liệu về quy hoạch các KCN này trong phương án phát triển các KCN trên địa bàn và tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung trên sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
PHAN ANH