Đầu tư 78 tỷ đồng xây dựng khu chợ, thương mại dịch vụ xã Hồng Lạc

THỨ NĂM, 09/07/2020 23:54:42

UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu chợ, thương mại dịch vụ xã Hồng Lạc (Thanh Hà) do Công ty CP Đầu tư thương mại Xứ Đông (TP Hải Dương) làm chủ đầu tư.

Dự án sử dụng 17.665 m2 đất ở xóm Bắc, xã Hồng Lạc, với tổng vốn đầu tư trên 78 tỷ đồng. Khu chợ đạt tiêu chuẩn chợ loại 2 và khu thương mại dịch vụ với tổng số 60 ki ốt, 270 điểm bán hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

PD