Đầu tư hơn 656 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu đô thị sinh thái Chí Linh

THỨ BA, 13/11/2018 07:45:16

​UBND tỉnh vừa chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Constrexim (Hà Nội) được thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái Chí Linh, phường Chí Minh (Chí Linh) giai đoạn 1.

Dự án sử dụng 57,42 ha đất ở phường Chí Minh nhằm xây dựng khu đô thị hiện đại, khớp nối, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực lân cận; cung cấp quỹ nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ, công trình công cộng, cây xanh, vườn hoa và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân địa phương, góp phần từng bước hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh.

Theo đề xuất của công ty, tổng vốn đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật hơn 656,5 tỷ đồng. Dự án được hoàn thành trong thời hạn 72 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.
PHAN ANH