Đầu tư xây dựng điểm dân cư và kinh tế phức hợp xã Ứng Hòe

THỨ BA, 14/07/2020 16:59:15

Dự án có quy mô 99.940 m2, trong đó 35.677 m2 đất ở, trên 23.000 m2 đất ở liền kề, trên 9.431 m2 đất ở thương mại, trên 3.182 m2 đất biệt thự, còn lại là đất dịch vụ thể thao, cây xanh, bãi đỗ xe...

UBND tỉnh đã quyết định chọn Liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC -  Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương là chủ đầu tư dự án xây dựng điểm dân cư và kinh tế phức hợp xã Ứng Hòe (Ninh Giang).

Dự án có quy mô 99.940 m2, trong đó 35.677 m2 đất ở, trên 23.000 m2 đất ở liền kề, trên 9.431 m2 đất ở thương mại, trên 3.182 m2 đất biệt thự, còn lại là đất dịch vụ thể thao, cây xanh, bãi đỗ xe...

2 công ty trên sẽ đầu tư hơn 103 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; thời gian thực hiện dự án 36 tháng.
THANH HÀ