Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung thị trấn Thanh Miện

THỨ BA, 01/12/2020 15:17:35

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ tạo điều kiện để người dân mua đất xây nhà ở và vay vốn kinh doanh.

Công ty CP Tập đoàn Hà Phương vừa đề nghị UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và gia đình tại dự án khu dân cư tập trung thị trấn Thanh Miện nhằm tạo điều kiện để người dân mua đất xây nhà ở và vay vốn kinh doanh.

Liên quan đến dự án này, tháng 6.2020, UBND tỉnh phê duyệt cụ thể giá đất và phương án thu tiền sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch điều chỉnh lần 3. Theo đó, cơ cấu đất ở của dự án tăng thêm hơn 16.819 m2. Số tiền sử dụng đất công ty phải nộp bổ sung trên 72 tỷ đồng. Đến nay, Công ty CP Tập đoàn Hà Phương đã nộp đầy đủ số tiền đất bổ sung và đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo đúng hồ sơ quy hoạch và dự án được duyệt. Công ty cũng đã đề nghị Sở Xây dựng xem xét, kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án...
 

TÂM PHÚC