Đề xuất tài trợ kinh phí điều chỉnh quy hoạch khu đô thị trung tâm TP Hải Dương

THỨ TƯ, 06/05/2020 09:20:09

Doanh nghiệp tài trợ cam kết chủ động bố trí kinh phí cho UBND TP Hải Dương thực hiện mà không yêu cầu bồi hoàn hay có điều kiện ràng buộc nào.

Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp và Công ty CP Tập đoàn Hanaka đã đề xuất với UBND tỉnh cho phép tài trợ kinh phí để lập, thẩm định và công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị trung tâm TP Hải Dương (Diamond Land). 2 doanh nghiệp này cam kết chủ động bố trí kinh phí cho UBND TP Hải Dương thực hiện mà không yêu cầu bồi hoàn hay có điều kiện ràng buộc nào. 

Trước đó, trong thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 30.3, UBND tỉnh đã đồng ý chấm dứt chủ trương giao cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nghiên cứu, khảo sát và lập quy hoạch cải tạo khu vực trung tâm TP Hải Dương. TP Hải Dương được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất triển khai thực hiện quy hoạch khu đô thị trung tâm TP Hải Dương trong thời gian tới.
PV