Điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực phía đông đường Hồng Quang

THỨ NĂM, 16/07/2020 08:43:39

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương rà soát, điều chỉnh cục bộ khu 2 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị trung tâm TP Hải Dương (Diamond Land), tỷ lệ 1/500.

Khu 2 là khu vực phía đông đường Hồng Quang, bao gồm diện tích đất hiện trạng của Công ty Thương mại, dịch vụ Hải Dương, khách sạn Hoa Hồng, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương và phần dân cư hiện trạng giáp ranh.

UBND tỉnh giao UBND TP Hải Dương chủ trì tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng chuyển mục đích sử dụng đất hiện trạng là đất trụ sở cơ quan, dịch vụ công cộng trong khu vực phía đông đường Hồng Quang sang đất dịch vụ thương mại, đất ở đô thị... Sau khi đồ án điều chỉnh cục bộ khu 2 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải bảo đảm quy định.         

TRANG LÂM