Duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư hơn 660 tỷ đồng

THỨ SÁU, 24/04/2020 23:33:49

UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía tây thị trấn Nam Sách (Nam Sách).

Dự án do Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư gần 664 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên khu đất 400.096 m2. Sản phẩm của dự án là 1.252 lô nhà ở liền kề; 68 lô nhà vườn với quy mô dân số khoảng 5.280 người. Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Theo báo Đấu thầu