Hàng nghìn m2 đất ở khu dân cư tập trung Sao Đỏ chưa được giải phóng mặt bằng

THỨ HAI, 23/11/2020 11:24:16

Nguyên nhân do một số hộ thuộc diện phải di dời hoặc bàn giao một phần diện tích đất không đồng ý bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo Công ty CP Việt Tiên Sơn, chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung phường Sao Đỏ (Chí Linh), hiện vẫn còn 15.633 m2 đất để thực hiện dự án nhưng chưa giải phóng được mặt bằng để bàn giao cho công ty. Nguyên nhân do một số hộ thuộc diện phải di dời hoặc bàn giao một phần diện tích đất không đồng ý bàn giao cho chủ đầu tư. Điều này dẫn đến việc chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh diện tích thực hiện dự án, nên dự án bị chậm tiến độ. Theo kế hoạch, dự án xây dựng và chuyển giao đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật vào năm 2006.

Dự án này được phê duyệt từ ngày 21.4.2004. Theo quyết định phê duyệt ngày 3.8.2005, tổng diện tích ban đầu thực hiện dự án 178.774 m2. Đến nay, dự án đã thi công được 82% khối lượng san nền, 80% đường giao thông, 84% hệ thống điện chiếu sáng...

NGÂN HÀ