Hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bình Giang

THỨ SÁU, 15/05/2020 06:30:38

UBND tỉnh giao Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bình Giang.

UBND tỉnh đã giao Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, đơn vị đề xuất quy hoạch khu công nghiệp (KCN) Bình Giang giai đoạn 1 (quy mô 150 ha) trên địa bàn huyện Bình Giang tiếp thu ý kiến của các cấp, ngành liên quan để chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 KCN. Doanh nghiệp cần xác định quy mô hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cả 2 giai đoạn với diện tích khoảng 450 ha.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch tối ưu về nút giao với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, yêu cầu quy hoạch nút giao bảo đảm phục vụ cho cả KCN và khu vực lân cận.  

THÀNH LONG