Khu dân cư mới xã Lạc Long chính thức có chủ đầu tư

THỨ HAI, 02/03/2020 07:32:50

Liên danh Công ty CP Đầu tư địa ốc OOCHOMES - Công ty CP Tập đoàn Thành Công được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư mới xã Lạc Long (thị xã Kinh Môn).

UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh Công ty CP Đầu tư địa ốc OOCHOMES - Công ty CP Tập đoàn Thành Công (liên danh OOCHOMES - Thành Công) là nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư mới xã Lạc Long (thị xã Kinh Môn). Nhà nước sẽ giao đất theo hình thức có thu tiền sử dụng đất. Nhà đầu tư tự tổ chức bán đất và người mua đất ở khu vực này được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai. 
Khu dân cư mới xã Lạc Long có tổng diện tích 99.000 m2, tổng kinh phí đầu tư gần 130 tỷ đồng.
PV