Phường Đồng Lạc: Mở rộng không gian đô thị

THỨ TƯ, 16/12/2020 16:42:01

Năm 2020, phường Đồng Lạc được TP Chí Linh đầu tư khoảng 80 tỷ đồng xây dựng 2 khu dân cư đô thị Đồng Triều I và II, rộng hơn 9 ha.

Nâng cấp đường liên khu dân cư
Phường đầu tư 36 tỷ đồng xây dựng khu dân cư Đồng Giỏ rộng 3,2 ha. Cả 3 khu dân cư trên đều đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật...

Phường Đồng Lạc còn đầu tư 25 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 6 tuyến đường nối các khu dân cư Mạc Ngạn, Tế Sơn, Thủ Chính, Trụ Thượng và Trụ Hạ. Các tuyến đường đều được trải bê tông, mặt đường mở rộng từ 2,5-3 m thành 5,5-6 m. Nhân dân đồng thuận cao và tự nguyện hiến 15.000 m2 đất.
TRANG LÂM