Sắp chọn nhà đầu tư 2 dự án xây khu dân cư mới

THỨ BA, 04/02/2020 18:50:59

UBND tỉnh vừa phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng 2 khu dân cư mới ở huyện Bình Giang và huyện Thanh Hà.

UBND tỉnh vừa phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía nam thôn Cậy (xã Long Xuyên, Bình Giang) và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Tân Việt (Thanh Hà). 

Theo đó, từ tháng 2.2020, tỉnh sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư của cả hai dự án.

Dự kiến, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía nam thôn Cậy có chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư là 20,938 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Tân Việt có tổng chi phí thực hiện là 120,808 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 27,25 tỷ đồng.
Theo báo Đầu thầu