Sơ tuyển nhà đầu tư dự án khu dân cư Bắc sông Hương

THỨ TƯ, 15/01/2020 12:08:47

Từ ngày 17.1 - 24.2 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Bắc sông Hương, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng 97.966 m2, tổng chi phí thực hiện dự án dự kiến 119,877 tỷ đồng. Hình thức sơ tuyển nhà đầu tư rộng rãi trong nước.

Mục tiêu của dự án là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc sông Hương theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Bắc sông Hương, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo báo Đấu thầu