Thanh Hà cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường 390

THỨ NĂM, 21/05/2020 13:56:12

Huyện Thanh Hà tổ chức cưỡng chế thu hồi khoảng 460 m2 đất đối với 11 hộ ở xã Thanh Xá để thực hiện dự án nâng cấp đường tỉnh 390.

Nhân viên Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) rà soát bom mìn

Sáng 21.5, huyện Thanh Hà tổ chức cưỡng chế thu hồi khoảng 460 m2 đất của 11 hộ ở xã Thanh Xá để thực hiện dự án nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ km 26+600 đến km 30+300,3 giai đoạn 1.

Huyện Thanh Hà đã huy động lực lượng giải tỏa, kiểm kê tài sản trên đất thu hồi. Điện lực huyện Thanh Hà cắt điện toàn bộ khu vực này để phục vụ cưỡng chế. Công an tỉnh huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ huyện Thanh Hà phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế. Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) rà phá bom mìn và vật liệu nổ tại khu vực cưỡng chế.

Đơn vị thi công san tản mặt bằng thi công đường 390

Năm 2016, UBND tỉnh cho phép huyện Thanh Hà cải tạo, nâng cấp đường 390 từ cây xăng thị trấn Thanh Hà đến cầu Hợp Thanh, kinh phí gần 132 tỷ đồng lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía đông thị trấn Thanh Hà và các nguồn vốn hỗ trợ khác. Dự án được triển khai từ năm 2017, chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2017-2018, giai đoạn 2 từ năm 2018-2019, giai đoạn 3 từ năm 2019-2020.


Lãnh đạo huyện Thanh Hà tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình cưỡng chế

Giai đoạn 1 có 144 hộ thuộc diện nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để huyện nâng cấp, cải tạo đường. Huyện Thanh Hà đã tổ chức hơn 50 buổi tuyên truyền, vận động nhưng đến ngày 20.5 vẫn còn 11 hộ không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ làm chậm tiến độ thi công gần 3 năm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đến 11 giờ việc thu hồi mặt bằng phục vụ thi công đường đã hoàn thành.

MINH NGUYỆT