Thanh Hà vận động bàn giao mặt bằng xây dựng dự án khu dân cư phía bắc thị trấn

THỨ SÁU, 16/10/2020 15:52:27

Dự án liên quan đến 89 hộ dân nhưng mới có 52 hộ chấp thuận kiểm kê đất đai, tài sản, phương án bồi thường.

Sáng 15.10, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Thanh Hà tổ chức tuyên truyền, đối thoại, vận động 37 hộ dân kiểm kê đất đai, tài sản để bàn giao mặt bằng xây dựng dự án khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh Hà (giai đoạn 1) thuộc thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế.

Trước đó, Thanh Hà đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, vận động nhân dân trong khu vực này phối hợp với các cơ quan chuyên môn sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nhưng nhiều hộ chưa đồng ý.

Dự án nói trên triển khai từ năm 2018, tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất do UBND huyện Thanh Hà làm chủ đầu tư. Dự án liên quan đến 89 hộ dân nhưng mới có 52 hộ chấp thuận kiểm kê đất đai, tài sản, phương án bồi thường.

 

PV