Thủ tướng đồng ý chuyển 44,57 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

THỨ TƯ, 24/06/2020 11:35:26

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ảnh minh họa
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 44,57 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13.4.2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11.7.2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Theo VGP