Tứ Kỳ đề nghị bổ sung vào quy hoạch 5 cụm công nghiệp

THỨ NĂM, 25/06/2020 20:23:20

UBND huyện Tứ Kỳ đã đề xuất bổ sung 5 cụm công nghiệp (CCN) vào quy hoạch CCN của tỉnh.

5 CCN được đề xuất gồm: Văn Tố 2 (rộng gần 52 ha), Đại Sơn - Ngọc Sơn (khoảng 56,8 ha), Minh Đức - Quang Khải (khoảng 72 ha), Chí Minh (khoảng 75 ha) và Dân Chủ (khoảng 75 ha). Theo UBND huyện Tứ Kỳ, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện nằm rải rác, không phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện, gây khó khăn trong quản lý, không bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

MINH HỒNG