Duy trì bền vững kết quả chống "cát tặc"

THỨ NĂM, 22/10/2020 21:06:40

Tôi mong rằng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, các đại biểu sẽ thảo luận, làm rõ bài học kinh nghiệm trong xử lý lò gạch thủ công, nạn “cát tặc”...


Qua đọc dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứXVII, tôi đồng tình với đánh giá về kết quả và hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Dự thảo báo cáo nêu rõ công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện; đã tổ chức khai thác, quản lý có hiệu quả các loại tài nguyên trong tỉnh; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm. Một số “điểm nóng” về môi trường, nhất là việc gây ô nhiễm do hoạt động của lò gạch thủ công đã được xử lý triệt để.

Tôi thấy rằng trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã kiên quyết xử lý lò gạch thủ công và ngăn chặn hiệu quả nạn khai thác cát trái phép. Đây là hai điểm sáng trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Trong một số năm đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, chính quyền vào cuộc quyết liệt, xử lý triệt để lò gạch thủ công, chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường của các lò gạch loại này, giải tỏa bức xúc kéo dài của nhân dân ở nhiều địa phương.

Từ cuối năm 2019 đến nay, cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an đã tích cực vào cuộc xử lý nghiêm nạn khai thác cát trái phép trên các tuyến sông. Từ đó đến nay, nạn khai thác cát trái phép vốn là vấn nạn nhức nhối nhiều năm qua, khó giải quyết thì đến nay đã cơ bản được đẩy lùi. Nhiều điểm bức xúc do “cát tặc” trước kia nay đã bình yên trở lại. Các vụ khai thác cát trái phép vẫn còn song chỉ diễn ra lén lút, nhỏ lẻ, không rầm rộ, ngang nhiên như trước.

Tôi mong rằng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, các đại biểu sẽ thảo luận, làm rõ bài học kinh nghiệm trong xử lý lò gạch thủ công, nạn “cát tặc”, đưa vào nghị quyết và tiếp tục áp dụng để duy trì bền vững, phát huy kết quả này, tránh để bùng phát trở lại. 

TRẦN THÙY LINH
(Phường Tứ Minh, TP Hải Dương)