Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

THỨ HAI, 26/10/2020 11:46:09

Chúng tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới tỉnh, tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất, kinh doanh.Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) luôn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Những năm qua, Hải Dương đã có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ DNNVV trong tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, xúc tiến thương mại, dịch vụ lao động, pháp lý, bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Chúng tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới tỉnh tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. Tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế, trong đó có DNNVV phát triển sản xuất, kinh doanh. Thời gian qua, DNNVV chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng, dừng hoạt động, thậm chí giải thể nên rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Theo tôi, để DNNVV tiếp tục phát triển ổn định, tỉnh cần có cơ chế xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả Quỹ Hỗ trợ phát triển DNNVV. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đã thực hiện thời gian qua, tháo gỡ khó khăn trong các quy định về tiếp cận vốn, đất đai, thuế… Có quy định các cơ quan chuyên môn thường xuyên cung cấp thông tin về điều kiện, thời gian, thủ tục vay vốn của các tổ chức tín dụng tới doanh nghiệp; tích cực trợ giúp DNNVV trong các khâu lập dự án kinh doanh, huy động và sử dụng vốn hiệu quả. Có các chính sách cho vay ưu đãi hơn đối với các DNNVV như giảm lãi suất, cơ chế thế chấp, tín chấp thuận lợi hơn…

Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cụ thể để thu hút DNNVV tham gia các hội chợ, triển lãm hàng hóa nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Hỗ trợ tư vấn thông tin qua các hội nghị, bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm và thích ứng với các thị trường tiềm năng mà DNNVV có thể thâm nhập.

NGUYỄN VĂN THẮNG
Giám đốc Công ty CP Hera Việt Nam