Mong môi trường quê hương xanh, đẹp

THỨ BẢY, 24/10/2020 05:32:08

Chúng tôi mong tỉnh có giải pháp xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt.Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải, nước thải... Tuy nhiên so với thực tế, việc xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ vẫn xảy ra. Diện tích cây xanh còn thấp. Hệ thống cống rãnh thoát nước chắp vá, có nơi ách tắc...

Tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, tôi thấy trong nhiệm kỳ tới tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh việc thu gom và xử lý các loại chất thải trong sinh hoạt; bảo vệ, gìn giữ hệ thống kênh mương, ao hồ bảo đảm tiêu thoát nước, giữ gìn môi trường sinh thái... Điều đó cho thấy tỉnh rất quan tâm đến vấn đề môi trường, đây cũng là mong mỏi của người dân hiện nay.

Chúng tôi mong tỉnh có giải pháp xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt. Tôi thấy một số tỉnh bạn có mô hình lò đốt rác thủ công quy mô khu vực đã phát huy tác dụng. Tỉnh có thể tổ chức cho các địa phương học hỏi và đưa mô hình này vào thực tiễn. Khi áp dụng cần lựa chọn những công nghệ tiên tiến, ít ảnh hưởng đến môi trường. Cần xây dựng và nhân rộng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Việc xây dựng hệ thống cống rãnh thu gom nước thải sinh hoạt cần được thực hiện đồng bộ, có sự liên kết chặt chẽ với nhau, tránh tình trạng có khu vực được thu gom có khu vực lại không. Cần có hệ thống xử lý nước thải trước khi đổ xả ra môi trường.

Để cải thiện môi trường, một trong những biện pháp quan trọng nhất là trồng thêm nhiều cây xanh nơi công cộng, trong khuôn viên các trường học, trụ sở UBND, di tích lịch sử, trồng hoa, cây xanh ven các tuyến đường giao thông... Xây dựng môi trường trong lành, sạch sẽ là nhiệm vụ không của riêng ai mà cần huy động người dân, các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc. Có như vậy, môi trường trong tỉnh mới thật sự trong lành, sạch, đẹp.

NGUYỄN THỊ NGA
(xã Hồng Phong, Nam Sách)