Phát huy vai trò lực lượng công an chính quy ở xã

THỨ HAI, 26/10/2020 23:24:57

Thời gian qua, lực lượng này đã tiếp cận công việc khá nhanh, tham mưu, thực hiện rất tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.Một trong những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhiệm kỳ qua là tỉnh đã hoàn thành bố trí lực lượng công an chính quy tại tất cả các xã, thị trấn. Tuy việc triển khai gặp không ít khó khăn nhưng nhận được sự đồng thuận của cán bộ, chiến sĩ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với toàn tỉnh, Công an huyện Thanh Miện đã điều động, bố trí tại mỗi xã, thị trấn 5 đồng chí công an chính quy. Thời gian qua, lực lượng này đã tiếp cận công việc khá nhanh, tham mưu, thực hiện rất tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác của lực lượng này, theo tôi, trong nhiệm kỳ tới tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm được giao. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất như nơi ăn, nghỉ, làm việc và trang bị phương tiện, thiết bị... bảo đảm yêu cầu công tác. Quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả khẩu hiệu hành động "Khi dân cần, khi dân khó có Công an" trong lực lượng công an cấp xã. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đảm bảo cho lực lượng công an xã, thị trấn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của ngành. Bố trí đủ lực lượng bán chuyên trách ở thôn, làng, khu dân cư để hỗ trợ lực lượng công an xã thực hiện nhiệm vụ. 

Đặc biệt, công an cấp huyện và cấp ủy, chính quyền cấp xã cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng Công an xã; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khắc phục hạn chế để lực lượng này có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lực lượng công an xã cũng cần thường xuyên sâu sát quản lý đối tượng, địa bàn; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phát huy vai trò nòng cốt, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay tại cơ sở

Thượng tá VŨ KHẮC HỘI
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Thanh Miện