Quy hoạch đô thị xứng tầm

THỨ NĂM, 22/10/2020 06:37:31

Trong những năm tới, Hải Dương cần hoàn thành việc lập, triển khai quy hoạch đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2045.Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi rất vui mừng khi thấy công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị xanh, thông minh và hiện đại là một trong những nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Đây là sự khẳng định cho mục tiêu, khát vọng phát triển đô thị của tỉnh, mở ra tiền đề mới hướng tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Theo tôi, để tiếp tục nâng cao chất lượng trong quản lý xây dựng và quy hoạch, hướng đến phát triển các đô thị xanh, thông minh và hiện đại, trong những năm tới, Hải Dương cần hoàn thành việc lập, triển khai quy hoạch đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung nâng cấp, xây dựng và phát triển các khu đô thị theo hướng hiện đại, hạ tầng đồng bộ với những công trình tạo điểm nhấn, khuyến khích xây dựng nhà cao tầng. Tăng diện tích cây xanh, mở rộng không gian, tiện ích công cộng.

Vấn đề tiếp theo tôi muốn đề cập là về môi trường sống tại các khu đô thị. Tỉnh cần ưu tiên quy hoạch hệ thống xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Khi kinh tế phát triển, thu nhập người dân từng bước được cải thiện, nhu cầu sử dụng các dịch vụ đô thị, nhất là trong các khu đô thị, khu dân cư mới theo đó sẽ nâng cao. Do đó, tính hấp dẫn của đô thị không chỉ nằm ở vị trí thuận lợi mà còn ở môi trường sống trong lành. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh.
BÙI MINH PHÓNG
Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản THP (TP Hải Dương)