Tạo cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp ở nông thôn

THỨ HAI, 26/10/2020 11:16:05

Đại hội cần đề ra những giải pháp hỗ trợ để thanh niên tự tạo việc làm và khởi nghiệp tại nông thôn bằng cách hỗ trợ nguồn vốn, tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp...Là một trong những đại biểu trẻ tham dự Đại hội, tôi thấy rất tâm đắc khi Báo cáo chính trị đề ra một trong những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội là quan tâm thu hút đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu hình thành được trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao.

Theo tôi, để tạo được nguồn lao động chất lượng cao, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là thanh niên ở khu vực nông thôn, Đại hội cần đề ra những giải pháp hỗ trợ để thanh niên tự tạo việc làm và khởi nghiệp tại nông thôn bằng cách hỗ trợ nguồn vốn khởi nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp ở nông thôn. Bên cạnh đó, việc hướng nghiệp cần được làm sớm, ngay từ ở cấp THCS để những thanh thiếu niên sớm phát hiện được sở trường, khả năng và định hướng việc làm phù hợp với năng lực điều kiện của bản thân, sau khi ra trường không còn loay hoay tìm việc. Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng cần tổ chức tổ chức các dạy nghề ngắn hạn, trang bị những kỹ năng, kiến thức, tác phong làm việc công nghiệp cho những thanh niên ở khu vực nông thôn, không có điều kiện theo học chuyên sâu; đồng thời kết nối các doanh nghiệp để giới thiệu họ vào làm việc. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại những vùng xa, còn khó khăn của tỉnh để tạo quỹ việc làm.  

Khi có công việc phù hợp, ổn định, nhất là được làm việc ngay tại địa phương thì thanh niên sẽ gắn bó, có điều kiện để tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên cũng như các phong trào tại quê hương, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
Bí thư Huyện đoàn Tứ Kỳ