[Video] Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020

THỨ BẢY, 24/10/2020 07:45:17

Nhiệm kỳ 2015-2020 đánh dấu nhiều bước tiến vượt bậc của tỉnh Hải Dương trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.