3 bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

THỨ NĂM, 04/03/2021 19:13:39

Chiều 4.3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.


Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tới dự.

Cùng dự có đại diện cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử các bước trong quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nội dung hồ sơ đại biểu được giới thiệu ứng cử và giải đáp một số thắc mắc liên quan.

Theo hướng dẫn, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện từ ngày 24.2-11.3. Nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử theo 3 bước, gồm: họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Biên bản hội nghị gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh, chậm nhất là ngày 13.3.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo mẫu quy định tại Nghị quyết số 41 ngày 18.1.2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Hồ sơ ứng cử gửi trực tiếp về Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng thời gửi bằng file điện tử vào địa chỉ Email: [email protected] hoặc [email protected], thời gian bắt đầu từ ngày 22.2 đến 17 giờ ngày 14.3.2021.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân công lãnh đạo, chuyên viên hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử triển khai thực hiện các bước trong quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII bảo đảm thời gian, đúng quy định của pháp luật.

TIẾN MẠNH