400 đại biểu sẽ dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V

THỨ BẢY, 27/06/2020 18:03:44

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V sẽ mời 120 khách mời và 280 điển hình tiên tiến dự Đại hội.

Số đại biểu dự Đại hội lần này giảm 150 người so với Đại hội lần thứ IV do tình hình dịch Covid-19.

Căn cứ phân bổ đại biểu của Ban Tổ chức Đại hội, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp… về chọn cử đại biểu là điển hình tiên tiến. Theo đó, đại biểu dự Đại hội phải là những người tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào TĐYN giai đoạn 2015-2020; có sức lan tỏa trong cộng đồng.... Đồng thời phải là người đạt một trong các tiêu chuẩn sau: được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, bà mẹ Việt nam anh hùng; được tặng thưởng Huân chương; được Chính phủ tặng bằng khen; được phong tặng tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp bộ, ngành; được tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, của tỉnh; được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, giấy khen của thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, giấy khen của giám đốc các doanh nghiệp, của Chủ tịch UBND cấp xã. Việc lựa chọn điển hình tiên tiến dự Đại hội được Hội đồng TĐKT các cấp bình xét dân chủ, khách quan, đúng đối tượng.

Việc bình xét, lập danh sách đại biểu dự Đại hội hoàn thành trước ngày 15.7.

Dự kiến Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ V tổ chức vào ngày 19.8 tới.

LINH AN