​91,2% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ

THỨ NĂM, 27/02/2020 07:31:10

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2019 toàn tỉnh có 662 trong tổng số 686 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được đánh giá chất lượng.

Qua đánh giá, có 604 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 91,2%, trong đó có 23,8% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 8,8% số TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ và không TCCSĐ nào bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn Đảng bộ tỉnh có 90,33% số đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 9,1% hoàn thành nhiệm vụ và 0,57% không hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng cờ cho Đảng bộ TP Chí Linh, Đảng bộ Quân sự tỉnh và 6 TCCSĐ; tặng bằng khen cho các Đảng bộ thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương, Công an tỉnh, Gia Lộc, 45 TCCSĐ, 8 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 5 bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở và 59 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.
TM