Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về văn kiện và phương hướng công tác nhân sự trình Đại hội

THỨ TƯ, 19/08/2020 07:48:33

Sáng 19.8, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 28. 


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo Đề án nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, các nội dung xem xét, thảo luận tại hội nghị lần này rất quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nên các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết định. Đồng chí lưu ý, dự thảo Báo cáo chính trị,  Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI là văn kiện quan trọng trình tại Đại hội đã được tiếp thu ý kiến tham gia từ các hội nghị, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện hoàn chỉnh. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào Báo cáo Chính trị, nhất là việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện. Từ đó, xem xét thống nhất Báo cáo Chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để báo cáo Bộ Chính trị phê duyệt.

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã đánh giá đầy đủ, toàn diện và nghiêm túc các mặt công tác; đã chỉ ra 7 hạn chế, yếu kém; 5 nguyên nhân (gồm 2 nguyên nhân khách quan và 3 nguyên nhân chủ quan), đồng thời, rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Để các dự thảo báo cáo tổng kết đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng tình hình, đánh giá đúng thực chất, khách quan, trung thực, có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần xem xét, thảo luận và cho ý kiến, tập trung vào đánh giá về những bài học kinh nghiệm; cần bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung nào cho phù hợp...

 
Các đại biểu dự hội nghị

Về nội dung mới của Đại hội lần này là Ban Chấp hành Đảng bộ khóa trước phải xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết để xem xét, thảo luận tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban văn kiện Đại hội cũng đã xây dựng chương trình với mục đích, yêu cầu, nội dung và các biện pháp tổ chức thực hiện. Để Chương trình hành động phù hợp thực tế, có tính khả thi cao, đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến về mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình hành động, các công trình trọng điểm và các đề án cụ thể…

Về nội dung chuẩn bị nhân sự để bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xác định phương hướng nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra... (toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ).

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã nghe các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình tại hội nghị

Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo lần 5 Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc tờ trình tại hội nghị

Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự thảo lần 3 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí  Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày Tờ trình về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Hội nghị nghe đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tờ trình tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Báo cáo của Tiểu ban nhân sự về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày Báo cáo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phần thảo luận 

Hội nghị tiến hành phiên thảo luận với sự điều hành của đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Có 9 lượt ý kiến tham gia thảo luận. Hầu hết các đại biểu đều đồng tình và nhất trí cao về bố cục, nội dung và các vấn đề bổ sung, chỉnh sửa trong dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, có một số ý kiến đề xuất, bổ sung, kiến nghị điều chỉnh một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu trọng tâm của các dự thảo báo cáo

Đồng chí Lê Thế Trang, Cục trưởng Cục Thống kê đề nghị, do tỉnh nằm trong khu vực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng nên cần cập nhật, bổ sung đặc thù vị thế, điều kiện của tỉnh trong vùng. Đồng thời, cần bổ sung, làm rõ ảnh hưởng, tác động lớn đến sản xuất công nghiệp, giảm thu ngân sách do dịch Covid-19…


Các đại biểu tham gia thảo luận 

Đồng chí Bùi Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị cần xem xét, bổ sung tiêu đề của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để toát lên định hướng khái quát, những vấn đề có tính chất định hướng chung nhất cho nhiệm kỳ sau và giao cho Ban Chấp hành khóa sau cụ thể hóa để thực hiện. Đồng chí đề nghị bổ sung mục tiêu, định hướng phát triển của từng chương trình lớn theo dự thảo; bổ sung chương trình về huy động tối đa nguồn lực cho phát triển.   

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện đề nghị  bổ sung phần ưu tiên mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản phù hợp với chuỗi sản xuất hàng hóa trong nhiệm vụ phát triển nông nghiệp. Liên quan phát triển công nghiệp, đồng chí đề nghị báo cáo cần nhấn mạnh đến ưu tiên công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, khắc phục hạn chế trong việc phải điều chỉnh quy hoạch.

Tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị, đồng chí Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung nội dung đánh giá về kết quả phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp giá trị kinh tế cao, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực; thế mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp của từng vùng; việc xuất khẩu nông sản đi các thị trường mới, nước ngoài… Đồng chí đề nghị chưa lựa chọn phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ là trụ cột vì hiện chưa phải là thế mạnh của tỉnh. Đề nghị nên thay thế là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và hướng tới hữu cơ.

Liên quan đến việc khắc phục hạn chế trong quy hoạch, đồng chí Vũ Ngọc Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết sở đã tham mưu để Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng mở cho các địa phương.  Cấp huyện cần chủ động tham mưu, dự kiến quy hoạch, khi có văn bản chính thức sẽ cập nhật quy hoạch.

Về lĩnh vực môi trường, đề nghị nhiệm kỳ tới tỉnh cần quan tâm xử lý chất thải rắn sinh hoạt; yêu cầu chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải; quy hoạch rõ các vùng đấu giá, hoặc không đấu giá để không giao cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản…

Đồng chí Vũ Hồng Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội đề nghị Báo cáo Chính trị cần bổ sung nhiệm vụ tiếp tục xem xét, tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc về chính sách người có công, nạn nhân da cam, an sinh xã hội; các vấn đề phát sinh do các chính sách ưu đãi mới….


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu biểu quyết phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Sau phần thảo luận, hội nghị tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 theo các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng biểu quyết nhất trí cao thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để xin ý kiến Bộ Chính trị. Theo đó, dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ 25 – 28.10 ; trong đó phiên trù bị sẽ tổ chức trong chiều 25.10; phiên khai mạc chính thức vào sáng 26.10.  

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28 bế mạc ngay trong sáng 19.8, sớm hơn kế hoạch đề ra để dành thời gian cho các nhiệm vụ quan trọng khác.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển biểu dương tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, những cố gắng của Tiểu ban Văn kiện và các tổ giúp việc đã kịp thời tổng hợp các ý kiến tham gia; tham mưu, nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Báo cáo Chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Lưu ý nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề, nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và cá nhân từng đồng chí Tỉnh ủy viên cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các biện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, không được chủ quan, lơ là, tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số một, nhất là trên địa bàn TP Hải Dương và các huyện Thanh Hà, Bình Giang, Nam Sách, là địa phương có ca bệnh dương tính với vius SARS-CoV-2 và đang có diễn biến rất phức tạp. Địa phương, cơ quan, đơn vị nào không chỉ đạo nghiêm túc và để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch.

Các đảng bộ huyện đang chuẩn bị tổ chức đại hội cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh mà Trung ương, tỉnh đã ban hành.

Cùng với tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cần có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án, công trình trọng điểm, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi, kể cả chi thường xuyên và hạn chế tối đa chi các nhiệm vụ phát sinh (ngoài phục vụ công tác phòng, chống dịch). Quan tâm cho các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, Hải Dương sẽ ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TRUNG THU - THÀNH CHUNG