Bàn phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

THỨ BA, 07/07/2020 17:06:30

Tại phiên họp, các đồng chí thành viên tiểu ban đã thảo luận về phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Chiều 7.7, Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức phiên họp lần thứ 3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đồng chí thành viên tiểu ban đã thảo luận về phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tiến hành trong 3 ngày, dự kiến tổ chức vào tháng 10.2020.

PV