Bế mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

THỨ SÁU, 06/12/2019 17:13:57

 Sau 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 6.12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bế mạc Hội nghị lần thứ 22.

>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát những kết quả nổi bật hội nghị đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là đổi mới sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo hoạt động của toàn xã hội. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 162 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy cần làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ, công chức không tiếp tục công tác do sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nắm bắt thật chắc tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp.  

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, hướng về cơ sở nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trước Đảng và xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động số 32 của Tỉnh ủy, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ lĩnh vực đất đai. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư có sử dụng đất đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm đất đai ở các địa phương. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai ngay từ cơ sở.


Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát. Trong đó, quan tâm kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị tổ chức đại hội cấp dưới và thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp trên, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về nêu gương trong Đảng. Chủ động tham gia và khẩn trương thẩm định hồ sơ nhân sự liên quan đến công tác cán bộ khi có yêu cầu, nhất là nhân sự tham gia cấp ủy bầu tại Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất năm 2020 chỉ tổ chức một cuộc giám sát chuyên đề công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở...

Nhấn mạnh năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2019, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, hội nghị đã thảo luận tại hội trường với 6 ý kiến tham gia phát biểu làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc phát triển đảng viên, hoạt động của các đoàn thể, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch… Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

THANH MAI - THÀNH CHUNG